Annonce
Hedensted

330 sager på tre år: Husejere glemmer at feje fortov og klippe hæk

Hedensted Kommune bruger mange ressourcer på at sikre, at husejere husker at renholde fortovet og beskære hækken foran deres hjem. Alene i år har kommunens folk været ude at tjekke anmeldelser ved 114 boliger.
Annonce

Hedensted: Det er den enkelte grundejers ansvar, at fortovet foran boligen er fejet og fri for ukrudt, og at hækken ud til vejen er trimmet og ikke generer forbipasserende. Men det er der tilsyneladende mange, som enten ikke ved, glemmer - eller blæser højt og flot på.

Over en periode på tre år har Hedensted Kommune således haft 330 sager med husejere, der ikke har levet op til deres pligt, fortæller Michael Laursen, der er leder i afdelingen for Natur, vand og veje i Hedensted Kommune.

- Alene i år har vi oprettet 114 sager, hvor vi enten selv har opdaget problemet, eller hvor nogen har anmeldt det. Det første, vi gør, er at skrive ud til folk, at de skal få renset deres fortov eller klippet deres hæk, og så kører vi ud og tjekker, at de har fået det gjort, siger Michael Laursen.

Hvis der ikke er sket noget, giver kommunen grundejeren et påbud, og hvis det heller ikke hjælper, rykker kommunens folk selv ud med kost, ukrudtsfjerner eller hækkesaks.

- Det er noget, vi bruger rigtig mange ressourcer på, og det ville vi gerne være foruden, siger Michael Laursen.

Annonce

Kommunen sender en regning

Hvis det ender med, at kommunen må påtage sig opgaven, får husejeren efterfølgende tilsendt en regning. Den ligger typisk på et sted mellem 500 og 2000 kr., hvis det er en almindelig villa.

- Vi er enkelte gange blevet mødt med kommentarer om, at folk har undladt at gøre det, fordi de lige så godt kan betale kommunen for det som at bestille et firma, men det er altså ikke meningen, at vi skal bruge alle de ressourcer på det, siger Michael Laursen.

Det har du pligt til

  • Som grundejer har du pligt til at renholde fortove, stier, rabat- og andre færdselsarealer ved din ejendom. Renholdelsespligten omfatter bl.a. at fjerne ukrudt, snavs, visne blade og affald samt at feje brolagte, flisebelagte eller overfladebehandlede færdselsarealer. Endvidere skal du sørge for, at vand frit kan løbe i grøfter, til rendestensbrønde m.v. Du må ikke anvende ukrudtsmidler pga. risikoen for forurening af grundvandet.
  • Beplantningen på din ejendom, skal være beskåret, så den ikke er til gene for færdslen. Helt generelt gælder, at hegn og buske ikke må hænge ud over skel, og at beplantningen ikke må være til gene for det frie udsyn til vejskilte, gadebelysning og i vejkryds. Har du træer på din ejendom, skal du sikre dig, at der er en frihøjde fra fortov til de nederste grene på mindst 2,75 m og fra kørebanen og mindst 1 m ind fra vejkanten skal frihøjden være mindst 4,2 m.

Hans fornemmelse er dog, at det oftest skyldes forglemmelse eller uvidenhed, når husejerne ikke passer deres hæk og fortov.

- De fleste ved, at de skal rydde fortovet for sne, men mange bliver overraskede over, at det også er deres ansvar at fjerne blade og skrald fra fortovet og sørge for, at det er rent. Men det er altså en forpligtelse, man har, når man bor ud til offentlig vej eller fortov, fastslår Michael Laursen.

Problemet eksisterer primært fra midt i juli til september, hvor hækkene vokser på livet løs. Hedensted Kommune vil nu i højere grad melde ud på hjemmeside og sociale medier, at det er grundejernes ansvar at holde beplantningen på egen ejendom og at renholde fortovet foran.


Det er noget, vi bruger rigtig mange ressourcer på, og det ville vi gerne være foruden.

Michael Laursen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce