Annonce
Ikast-Brande

25-års reglen bibeholdes

- 25-årsreglen er et godt styringsredskab. Den sikrer, at børn og unge får de bedste vilkår. Reglen udfylder den mission, den er sat i verden for, siger Helle Mathiasen, byrådsmedlem for Venstre og formand for kultur- og fritidsudvalget. Foto: Mikael Lund
Byrådet vil beholde den omdiskuterede 25 års regel, der er med til at tilgodese aktiviteter for unge under 25 år.
Annonce

Ikast/Brande: Danmarks Idræts Forbund (DIF) og DGI har i forbindelse med ”Bevæg dig for livet”-projektet, som blandt andre Ikast-Brande Kommune er en del af, fået lavet en analyse af 25-årsreglen og effekterne af eventuelt at fjerne den. Konklusionen er, at en afskaffelse ikke vil påvirke foreningernes medlemstal i positiv retning, hverken blandt de unge eller de voksne medlemmer.

På den baggrund valgte byrådet på sidste uges byrådsmøde at fastholde reglen på anbefaling fra kultur- og fritidsudvalget, som også havde drøftet sagen med Folkeoplysningsudvalget.

Reglen betyder kort fortalt, at kommunerne i henhold til Folkeoplysningsloven er forpligtet til at yde et tilskud på minimum 65 procent af lokaleudgifterne til aktiviteter for børn og unge under 25 år, mens den samme forpligtelse ikke påhviler kommunerne i forhold til idrætsaktiviteter for voksne over 25 år.

Annonce

Kæpheste for flere

- Det har været min kæphest i 12-16 år, sagde socialdemokraten Kirsten Hoffmann om en fjernelse af reglen, men hun bøjede sig for undersøgelsens konklusion: En afskaffelse af reglen medfører ikke flere medlemmer i foreningerne.

Kultur- og fritidsudvalgets formand, Helle Mathiasen (V) kunne supplere med, at en afskaffelse af reglen også havde været ikke mindst DIF’s kæphest. Derfor så hun ingen grund til at betvivle undersøgelsens resultat, eftersom den når frem til det stik modsatte resultat af det, de to idrætsorganisationer, som havde bestilt analysen, havde ønsket sig.

- Jeg har altid syntes, at 25-årsreglen er et godt styringsredskab. Den sikrer, at børn og unge får de bedste vilkår. Reglen udfylder den mission, den er sat i verden for, fastslog udvalgsformanden.


Jeg har altid syntes, at 25-årsreglen er et godt styringsredskab.

Helle Mathiasen, udvalgsformand


Forinden havde Fælleslistens Lotte Stoltenborg, som samtidig er den ene af kultur- og fritidsudvalgets to repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget, påpeget, at flere nye ”voksen-foreninger” melder sig under fanerne. Dermed bliver der flere om at dele den samme pose penge, hvis man skrotter 25-årsreglen.

Kirsten Hoffmann, der har mange års erfaring som foreningsleder, udtrykte bekymring for faldet i antallet af foreningsaktive unge, men hun oplever også, at der stadig er nogle grupper blandt seniorerne, der ”flimrer” lidt. Af samme årsag bør man også tilgodese foreningernes aktiviteter for de +25-årige, påpegede socialdemokraten:

- Vi har brug for, at flere kommer til at bevæge sig, fastslog hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
CORONAVIRUS

Live: Nye rejsevejledninger - rejser til Tyskland og Cypern frarådes

Annonce