Annonce
Navne

25-års jubilar fra Vejle har optimeret arbejdsgange og integreret it som værktøj i sygehusdriften

Finn Kristian Mathiesen har arbejdet på røntgenafdelingen på Vejle Sygehus i 25 år. Pressefoto

Overlæge Finn Kristian Mathiesen, Vejle, har 25-års jubilæum som ansat på røntgenafdelingen på Vejle Sygehus fredag 1. februar. Han blev i 2005 Danmarks første it-overlæge.

Vejle: Finn Kristian Mathiesen blev student fra Fredericia Gymnasium i 1974 og fik sin lægevidenskabelig kandidateksamen fra Aarhus Universitet i 1984.

10 år senere blev han speciallæge i diagnostisk radiologi og gennemførte også europæisk diplomkursus i neuroradiologi.

Undervejs var han blevet specialistuddannet i Odense og Skejby, og han lærte MR-skanning i Tokyo i 1992 og på MR-centeret i Skejby.

Finn Kristian Mathiesen blev hentet til røntgenafdelingen på Vejle Sygehus i 1994 for at indføre MR-skanning som det første sted uden for et universitetssygehus, og her arbejder han stadig.

Fredag 1. februar har han 25-års jubilæum på sygehuset.

Annonce

Pionerarbejde

Finn Kristian Mathiesen har været aktiv i udbredelsen af it i sundhedssektoren - altid med fokus på den kliniske anvendelighed, hvor it skal understøtte patientbehandlingen med mindst mulig fokus på computeren og mest mulig tid til patienten, oplyser sygehuset.

I 1995 deltog han i indførelsen af elektroniske henvisninger og svar i daværende Vejle Amt og bidrog for MedCom i udviklingen af den nationale henvisningsstandard, som stadig anvendes overalt i det danske sundhedsvæsen.

Som bestyrelsesmedlem i Dansk Radiologisk Selskab grundlagde Finn Kristian Mathiesen i 1996 Danmarks første lægevidenskabelige hjemmeside, www.drs.dk, og han var i 10 år webmaster for adskillige videnskabelige selskaber.

Som formand for Dansk Radiologisk Selskabs årsmøde introducerede Finn Kristian Mathiesen i 2000 begrebet "Beskrivende radiografer" for jobglidningen fra røntgenlæger til specialuddannede radiografer, der selvstændigt beskriver konventionelle røntgenbilleder, en uddannelse, der nu er veletableret i Danmark.

I 2001 deltog han i udviklingen af det første brugbare talegenkendelsesprogram på dansk, der sammen med de elektroniske henvisninger gjorde røntgenafdelingen helt papirfri. Han stod derefter i spidsen for digitalisering af røntgenafdelingerne i Vejle Amt i 2004 med indførsel af digitale billedbehandlings- og arkiveringssystemer, som gav helt filmfrie arbejdsgange.

De it-teknologiske fremskridt blev brugt til at optimere arbejdsgangene på røntgenafdelingen med indførelse af drop in-undersøgelser med svar samme dag på alle almindelige røntgen- og ultralydsundersøgelser i Vejle.

Disse arbejdsgange har muliggjort udviklingen af pakkeforløb for hurtig udredning og behandling af bl.a. kræftpatienter. Både pakkeforløbene og talegenkendelsen er senere blevet faste bestanddele i den nationale sundhedsstrategi.

Pragmatisk tilgang

Finn Kristian Mathiesen blev i 2005 Danmarks første it-overlæge, en stilling, han sideløbende med røntgenlægejobbet bestred frem til udgangen af 2013.

Han har haft en omfattende foredragsvirksomhed indenfor optimering af arbejdsgange og integration af it som værktøj i sygehusdriften, har været ekstern lektor på Tandlægeskolen i Aarhus og censor i dental radiologi samt undervist tandlæger i anvendelse af CT-skannere.

Den gennemgående tråd i hans virke har været en pragmatisk tilgang til praktisk anvendelse af it til hjælp for den kliniske sundhedsarbejders arbejde til gavn for patienterne og en vilje til at udvikle de nødvendige standarder og systemer, oplyser sygehuset.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
AC Horsens For abonnenter

Tungt nederlag til AC Horsens: Mission overlevelse afhænger af tre ting

Annonce