Annonce
Ikast-Brande

Åbent brev: Skolelærer siger op i protest

Nørre Snede Skole. Arkivfoto

Nr. Snede: Nørre Snede Skole er en rigtig dejlig skole at være på, både som elev og som ansat. Alligevel siger jeg mit job op, som både lærer og tillidsrepræsentant.

Igennem de sidste tre år har vi på Nørre Snede Skole været gennem store besparelser. Flere forflyttelser og afskedigelser er iværksat, og dermed er arbejdsbyrden sat op. Alle har gjort deres absolut bedste for at skolen skal fungere og være et godt sted for børnene at være.

Besparelserne gennem de sidste tre år har resulteret i otte forflyttelser, hvoraf to var afskedigelser, da der ikke kunne findes et job til dem. Elevantallet er forblevet det samme, dog ser vi en stadig stigning i antallet af elever, der skal inkluderes i den almindelige undervisning, samt et temmelig stort antal elever, der skal have et andet skoletilbud.

Opgaverne er altså ikke faldet i takt med de nedskæringer der er sket på personaleområdet.

Med de sidste udspil fra byrådets side må jeg sige stop. Undervisningstimetallet sættes endnu engang op for lærerne, og disse timer tages fra forberedelsestiden. Der skæres endnu engang i økonomien og det ser ud til, at der skal ske en reducering af personalet.

Skruen strammes yderligere, og derfor siger jeg stop. Jeg siger stop for at gøre opmærksom på, at de vilkår lærerne i Ikast Brande arbejder under, er under al kritik. At beslutningen om, at lærernes undervisningstimetal endnu engang skal sættes op. Med disse fremtidsudsigter vil det være svært bare at udføre kerneopgaven på skolerne i Ikast-Brande Kommune.

Ikast-Brande Kommune stiller lærere og ledere i en yderst sårbar situation, der absolut ikke er fremmende for elevernes trivsel og læring, og som slet ikke giver lærerne den nødvendige tid til at forberede en god og spændende undervisning.

Jeg er ked af, at lærerne i Ikast-Brande Kommune endnu engang skal udsættes for forringede arbejdsbetingelser og jeg forstår ikke, at der ikke bliver lyttet til vores bekymringer.

Arbejdsglæden er i fare og arbejdsbetingelserne forringes. Derfor frygter jeg at det vil blive svært at rekruttere kvalificerede lærere til kommunen i fremtiden, da personalet vil søge i kommuner, hvor der gives bedre arbejdsvilkår.

Min opsigelse kommer nu, da jeg ikke kan se sammenhængen mellem de visioner Ikast-Brande Kommune har om "fanden i voldske borgere/børn, der er robuste og har hedekraft" og så de ressourcer, der stilles til rådighed for at udføre denne vision.

Jeg ønsker al det bedste for Nørre Snede Skole i fremtiden og selvfølgelig også det bedste for folkeskolerne generelt i kommunen.

Jeg kan naturligvis kun udtale mig om Nørre Snede Skole, og jeg ved, at de ansatte og ledelsen med Karl (skoleleder Karl Plougstrup-Petersen, red.) i spidsen vil gøre alt for at bevare en god skole. Det er ikke gode forhold, han skal arbejde under, for som sagt skal der spares både på stillinger og økonomi i det kommende skoleår.

Jeg ønsker af hele mit hjerte, at alle ansatte på Nørre Snede Skole vil opleve, at byrådet får tænkt nye tanker. At byrådet erkender, at børnene er fremtidens ressourcer og lærerne blandt andet er dem, der skal have alle elever til at lykkes med deres skolegang og udvikling.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce