Annonce
Ikast-Brande

Åbent brev fra Nørre Snede Skoles skolebestyrelse

Debatten om besparelser og inklusion på Nr. Snede Skole fortsætter. Nu kommer skolebestyrelsen på banen. Arkivfoto
Annonce

Læserbrev: Kære Simon Vanggaard og børne- og undervisningsudvalget.

Vi er meget kede af, at Birgitte Nørgaard (lærer og tidligere tillidsrepræsentant, red.) har truffet beslutningen om at forlade os, men vi forstår fuldt ud hendes bevægegrunde.

Simon Vanggaard (formand for børne og undervisningsudvalget, red.) udtaler i Horsens Folkeblad: " Så længe vi bruger flere penge end vi har, så er besparelser et vilkår. Men når vi sammenligner Ikast-Brande Kommune med nabokommunerne, så bruger vi relativt flere penge på skolerne end vores nabokommuner" og han fortsætter "...en ting er rammevilkår, noget andet er de vilkår, som skolerne decentralt sætter...".

Hvis besparelser er et vilkår, hvordan kan man så lukke øjnene for, hvad det vilkår gør ved os. Man kan ikke ændre vilkårene, men man kan udfordre dem og være kreativ i håndteringen af dem. I stedet skal bestyrelserne "vælge" imellem to modeller for besparelser. Hvor er kreativiteten? Hvor er jeres vilje til at lytte til udfordringerne på de enkelte skoler? Hvorfor står politikkerne ikke ved deres ansvar og sætter retningen?

Det er svært at opnå reelle handlemuligheder decentralt, når vilkåret hedder besparelser. Skolerne i Ikast-Brande kommune rammes forskelligt af besparelserne afhængig af elevsammensætning. Børne- og undervisningsudvalget har udarbejdet nye fordelingsmodeller, men har igen overset de udfordringer, der er for de enkelte skoler. De mangeårige sparekrav har udhulet muligheden for at finde ressourcer i driften. Nørre Snede skole kan kun opnå sparekravet på én måde - ved at spare på lærertimer - dermed skal lærerene igen opleve forringelser i deres arbejdsvilkår og eleverne forringelser i undervisningsmulighederne.

En klasse på 18 elever skal have lige så mange undervisningstimer, som en klasse på 28. På Nørre Snede skole har vi 289 elever fordelt på 14 klasser - 5 klasser har under 18 elever. Der er i forbindelse med udarbejdelse af tildelingsmodellerne lavet udregninger der viser, at en klasse skal have 21 elever for at økonomien hænger sammen. Vi har altså et økonomisk underskud alene på baggrund af elevantallet på årgangene.

Børne- og undervisningsudvalget har indregnet socio-økonomiske faktorer i tildelingsmodellen, men de er ikke fuldt dækkende for vores skoledistrikt. Nørre Snede skole har en stor andel af børn, der er visiterede til specialtilbud (på andre skoler) - dette skal dækkes af inklusionssummen, men hvad stiller vi op, når den tildelte inklusionssum langt fra er tilstrækkelig? Hvordan skal vi give de børn med særlige udfordringer, der bliver på Nørre Snede skole, lige så gode muligheder for skolegang, som alle andre børn, når inklusionssummen er brugt?

Vi vil gerne vide, om de andre kommuner, som Simon Vanggaard sammenligner os med, har samme tildelingsmodeller, elevsammensætninger og samme inklusionsudfordringer?

Vi oplever en utryg medarbejdergruppe, som med rette er usikre på deres job - de tidligere besparelser er endnu ikke fuldt udmøntet og med flere besparelser i vente, ser Nørre Snede skole frem til yderligere afskedigelser af personale. Samtidig skal de tilbageværende medarbejdere læse flere timer og fortsat yde god undervisning til alle 14 klasser. Vi er dybt frustrerede over fremtidsudsigterne for Nørre Snede Skole. Hvordan forbliver det attraktivt at være lærer på Nørre Snede skole?

Vi har i årevis forsøgt at råbe op, gøre opmærksom på de problemer sparekravene skaber, og ikke mindst fundet veje ud af de økonomiske udfordringer - men når Simon Vanggaard udtaler i Horsens Folkeblad: "...at der sjældent kommer noget godt ud af at smække med døren" og "...at skolerne er i en positiv udvikling", så føler vi os som bestyrelse overset, negligeret og nærmest nedgjort. Med vores øjne er vi nærmere i negativ afvikling. År efter år forsvinder mere og mere af den folkeskole, som Simon selv har oplevet. Den folkeskole, som skal gøre vores børn til voksne og handlekraftige mennesker. Langsomt har man fjernet overskuddet, lysten og fagligheden i undervisningen og det tidskrævende pædagogiske arbejde med vores børn.

Vi er stolte over, at Nørre Snede Skole, trods store økonomiske udfordringer, har formået at skabe ressourcestærke elever og at vores ledelse i høj grad har prioriteret elevernes trivsel og læring. Desværre kan vi se, hvordan flere fremtidige besparelser ødelægger dette.

Hvordan kan vi drive skole under disse forudsætninger? Hele børne- og undervisningsudvalget er velkomne til at besøge os og med egne øjne se vores udfordringer og vise os retningen for jeres politik.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Hvor blev lyrikken af?

Horsens

Trods påbud og dødsfald: - Jeg har tillid til både personale og ledelse, når jeg taler med avisen

Annonce