Læserbrev: Kommunen forskelsbehandler ved fejlsortering


Læserbrev: Kommunen forskelsbehandler ved fejlsortering

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Steen Andersen, Egesholm 28, Horsens
Billede
Horsens debat. 

Læserbrev: For et par måneder siden kom jeg til at foretage en fejlsortering af mit affald. En juicekarton var kommet i pap/papir, men skulle i restaffald.

Da det var anden fejlsortering under den nye sorteringsordning, faldt straffen hårdt: Du får ikke tømt din beholder, før du har sorteret korrekt!

Heldigvis var der vedlagt en seddel om, hvad der var fejlsorteret, så efter at have fundet kartonen, kunne vi vente i fire uger inden næste tømning.

Jeg erkender de to fejlsorteringer, men sorteringsprincipperne er ikke altid lige logiske!

Jeg finder, at proportionalitets-princippet i en sådan situation ikke er opfyldt. Kommunen skal anvende det middel, som er mindst indgribende for at opnå det ønskede formål.

Vi bliver hverken dårligere eller bedre til at sortere ved at blive straffet. Vi gør det faktisk efter bedste evne! Men det er menneskeligt at fejle. En skriftlig påmindelse er på sin plads.

Endvidere finder vi, at lighedsgrundsætningen om ens behandling af borgerne ikke opfyldes.

Hvordan udøves denne sanktion over for borgere i den centrale del af Horsens? Her er der opstillet store affaldsstationer, og vi vil blive overrasket, hvis der ikke også her sker fejlsortering.

Hvem skal i den situation rette op på fejlen - og hvordan?

Der sker efter min mening en forskelsbehandling, alt efter om man bor i et parcelhus eller i et byhus.

Jeg har haft en skriftlig dialog med teknik- og miljøforvaltningen, og jeg vil forsøge loyalt at angive forvaltningens modargumenter i meget forkortet form.

Forvaltningen oplyser, at man har en bagatelgrænse, idet det er menneskeligt at fejle. Så hvis man fejlsorterer ét stk. affald, får man alene en skriftlig reprimande. Ved anden fejlsortering og gentagne tilfælde får man en skriftlig reprimande samt ingen tømning.

Forvaltningen oplyser endvidere, at tømningsprisen er højere for en borger i midtbyen end for en borger i et parcelhus. Dette fordi der skal ske ekstra sortering.

Jeg har ikke kunnet efterprøve denne påstand, da takstberegningerne er komplicerede.

Opfyldelsen af lighedsgrundsætningen sker ved, at man behandler borgere, der benytter en affaldsstation, ens, og borgere, der bruger separate affaldsbeholdere, behandles ens.

Uanset hvad må jeg blot konstatere, at fejlsortering i midtbyen har ingen direkte konsekvens, som den har, hvis man bor i et parcelhus!

Jeg vil gerne have teknik- og miljøudvalget til at gendrøfte sanktionsformen, også set i lyset af, at der siden opstarten af den nye sorteringsordning er kommet nye politikere til, der måske ser tingene i et andet perspektiv.

Og jeg vil gerne rejse debatten i avisen - om ikke andet så for at efterprøve, om det blot er mig, der er en sur gammel stodder, eller om andre har en mening om vores affaldssorterings-sanktionssystem.

Læserbrev: Kommunen forskelsbehandler ved fejlsortering

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce