Luk vindueVælg abonnement

Tilbage
Åben shoppen i et nyt vindue
Tilbage til artiklen
hsfo.dk

Aakjær. Foreningers ytringsfrihed

Publiceret: 06.01.2017 06:44
 • Del
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
 • Print
Lars Vilhelm Hansen, Kløvermarksvej 32, Odder, tidl. medlem af DN Odders bestyrelse
Som tidligere formand for DN Odder til 2011, kan jeg klart afvise at DN foretager hetz imod Aakjær Gods og godsejer Johan Koed-Jørgensen. DN Odders bestyrelse har altid behandlet sager omkring natur og miljø ligeværdigt, og det uanset om det er en sommerhusejer ved Kysing Strand, som har overtrådt strandbeskyttelseslinjen, eller det er Aakjær Gods, der har haft en sag.

Desværre har mængden af sager fra Aakjær Gods været af en sådan størrelse, at det har taget langt den største tid både for miljøafdelingen i Odder Kommune og for DN Odders bestyrelse.

Når Mads Gammelmark i sit vidneudsagn som teknisk direktør for Odder Kommune anfører, at DN Odder reagerer tydeligt og offensivt, er det blandt andet på baggrund af det utal af henvendelser fra godsets naboer, som kommer til DN Odders formand.

I min formandsperiode for DN Odder har jeg haft mange møder med utilfredse naboer, som føler Aakjær Gods overtræder Naturbeskyttelsesloven og fredningsbestemmelserne for Sondrup-fredningen. Det undrer mig meget, at en teknisk direktør i Odder Kommune igennem en længere periode foretager direkte sagsbehandling af detaljerede spørgsmål inden for Naturbeskyttelsesloven. Har Mads Gammelmark f. eks. den faglige kompetence til at afgøre komplicerede spørgsmål omkring vandløbsføringen af Aakjær Å, og hvorfor bruger han ikke sine uddannede medarbejdere inden for naturfagområdet i denne sagsbehandling? Hvis det er den ledelsesstil, Mads Gammelmark fremover vil anvende i sit nye job som kommunaldirektør i Struer, får jeg virkelig bange anelser på Struer Kommunes vegne.

Denne sag drejer sig om ytringsfrihed. Når en lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening i Odder Kommune udtaler sig til pressen, ytrer han sig på vegne af 130.000 medlemmer og har derfor ret til at komme med udtalelser om forhold på Aakjær Gods, som ikke er i orden.

Det er således bemærkelsesværdigt, at en tidligere teknisk direktør hos Odder Kommune personligt har holdt månedlige møder med godset omkring en lang liste af punkter, som omhandler Naturbeskyttelsesloven. Det er ikke normal praksis. Og det er bemærkelsesværdigt, at der i 2016 har været tre afgørelser fra Miljø- og Naturklagenævnet, der klart afviser dispensationer, som Odder Kommune har givet til Aakjær Gods.

Det er forhold, som virker meget uldne for almindelige mennesker og er med til at give Odder Byråd et dårligt omdømme. DN Odders formand, Ib Salomon, har ytret sig på vegne af sine medlemmer og dermed brugt den ytringsfrihed, DN som forening har. Afgørelser i en lang række lignende retssager har givet DN medhold, og man kan kun håbe, byretten i Horsens kigger til disse afgørelser.

Seneste web-tv


  Seneste gallerier